Blog

Aşka Yeni Bir Yol : İmago Çift Terapisi

İmago Çift Terapisi birbirine yakın olarak bağlanmış ilişkilerin terapisi ve teorisidir. Ana tezi eşin romantik ...

Aşkın Dansı : Duygu Odaklı Çift Terapisi

Son on yıl içerisinde, evlilik terapisi alanında bir patlama yaşandığı söylenebilir. Araştırmalarda, terapide en sık ...

Eril ve Dişil Yanlarımızla Bir Olabilmek

İnsan biriyle ilişkiye girdiği zaman, kendi bireyselliğinin dişil ve eril yönleriyle de bir iç ilişki ...
aşkın dansı

AŞKIN DANSI: Tango

Çiftlere aşklarına aşk katacak, tutku katacak, renk katacak bir öneri TANGO !! Çift terapisi ‘ne ...
sessiz tavır ilişkiden ne götürür

Sessiz Tavır, İlişkiden Ne Götürür ?

İlişkideki karşılıklılık eşler arasında güven bağı kurar. Yetişkinler arasındaki ilişkilerde ani ve tek taraflı sessizlikler ...

Arzulanmaya ve Sevilmeye Dair

Arzu ile sevgiyi birbirine karıştırmaktan vazgeçmeliyiz. Bir şeyi sevmemiz için onun ne olduğunu bilmemiz gerekir. ...

İlişkilerinde Aynı Döngüyü Tekrar Etmek

Prof.Dr.Doğan ŞAHİN der ki; İnsan acı çekmiş olduğu bir ilişki biçimini tekrarlama eğilimi gösterdiği gibi, ...

Psikolojik Kaynaklı Sertleşmeme ve Performans Kaygısı

Erkek cinsel işlev bozuklukları arasında yer alan sertleşmenin halk dilinde ve tıbbi literatürde farklı kullanımları ...