EMDR Terapisi

EMDR Terapisi, sağlığa ve klinik problemlere sebep olan rahatsızlık verici deneyimleri ele almakta kullanılır. EMDR, Öğrenme ve Bilgi İşleme Modeli’ne dayanan (psikodinamik, bilişsel davranışçı terapi, deneyimsel-experiential vs.’den farklı olarak ) bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Çift yönlü uyarım (göz hareketleri, dokunsal vuruşlar, işitsel tonlar) EMDR bileşenlerinden yalnızca bir tanesidir. EMDR diğer tüm psikoterapi yaklaşımları ile uyumlu olan 8 aşamaya sahip, farklı ve entegratif bir tedavi yaklaşımıdır.

Şu an yaşanan rahatsızlığın, geçmişte yaşanmış bir takım travmatik anılar bütününün bir sonucu olduğunu var sayar. Ve kendi teorisinin çizdiği yoldan EMDR Tekniği ile bu anıları teker teker çalışır ve bu anılar ne zaman ki artık şimdiye etki etmemeye başlar o zaman tedavi büyük oranda başarıya ulaşmıştır. İçinde duygu, düşünce ve davranışın aktif olarak işlendiği bütüncül bir terapi yaklaşımıdır.

EMDR Terapisinin Süreci

Üzüntü veren bir deneyimin yeniden gündeme getirilip yaşanması sinir sisteminde donmuş olan işlenmemiş bilgilerin açığa çıkmasını sağlar. EMDR, travmanın tutulduğu alan veya alanlara ulaşarak bunları tekrar canlandırma yöntemidir. Çift taraflı uyaran, hedeflenen travmaya olan bağlantıları uyarır ve bunları beynin diğer bölgelerine bağlayarak travmanın serbest kalmasını sağlar. Fakat tedaviyi sağlayan sadece çift taraflı uyaran değil sürecin bütünüdür. EMDR yönteminin mucizevi etkisi bundan kaynaklanır.

EMDR Terapisi için iletişime geçebilirsiniz.

Terapiler