Bireysel Psikoterapi

Her toplumun kendi kendini iyileştirme, olumlu yönde değiştirip düzeltme özellikleri vardır. Fakat son 20 yılda gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırıp bir düzene ve kolaylığa kavuştursa da bu düzen ve kolaylık insan ilişkileri ve ruh sağlığı üzerinde maalesef aynı etkiyi bırakamamıştır. Uzağı yakın eden teknolojik imkanlar ve sanal platformlar bazı durumlarda insanın kendisine ve yakın çevresine olan yakınlığını kısıtlamakta ve toplumun iyileştiriciliğini ortadan kaldırabilmektedir.

Hangi aşamada Profesyonel Yardım?

İnsan insana kurulan ilişkilerin zayıflaması, yaşanılan olumsuz hayat tecrübeleri ve yetiştirilme tarzları modern insanın kişisel ve toplumsal problemlerinin çözümünü zorlaştırmakta, bazen de çözümsüzlüğe gebe bırakmaktadır. İşte tam bu noktada profesyonel destek sistemleri devreye girmektedir.

Aşağıdaki alanlarda danışanlarıma hizmet vermekteyim.

Depresyon
Travma
Uyum Problemleri
Başarısızlık Korkusu
Öfke Problemleri
İlişkisel Sorunlar

Bireysel Psikoterapi için iletişime geçebilirsiniz.

Terapiler