Çift ve Evlilik Terapisi

Tatminkar ilişkiler kurabilmek, sahip olduğumuz ilişkileri daha güvenli hale getirmek hedeflenmektedir.

Read More
Cinsel Terapi

Cinsel sorunların giderilmesinde kendine has teknikleri olan, duygusal güvenlik temelli bir terapi şeklidir.

Read More
Bireysel Psikoterapi

Kişinin rahatsız edici duygu, düşünce ve davranışlarını tanımlayıp düzenlemesine yardımcı olur.

Read More
EMDR Terapisi

Sağlığa ve klinik problemlere sebep olan rahatsızlık verici deneyimleri ele almakta kullanılmaktadır.

Read More